Reparationsvillkor

Här hittar du Point 58 AB´s reparationsvillkor.

Verkstadens reparationsvillkor

Vi följer SFVF - Sveriges FordonsVerstäders Förening´s Verkstadens reparationsvillkor

Vid tidsbokning

Vid inbokning ber vi er lämna information om hur ni vill lämna in erat fordon samt hur ni vill hämta ut och betala. För betalning med swish eller klarna behöver ni säga till 30 min före stängning / ankomst av avhämtning. Detta för att vi ska hinna lägga upp ärendet hos klarna. Samma gäller om någon utöver du som står i kundmottagningen vill betala med swish, vi måste då hinna se över att betalningen inkommit. Är det du som på plats betalar med swish räcker det att ni visar upp betalningen. Screenshots godkänns inte!

Vid inlämning

Kundmottagningen är bemannad vardagar mellan 08:00-16:00.
Man kan dock lämna in sin bil hos oss på smålandsvägen 3 dygnet runt!
Detta via inlämningsinkastet som sitter på gaveln till vänster om kundmottagningen.
Vänligen MÄRK NYCKELN MED REG & TELEFONNUMMER vid inlämning utanför öppettider.

Vid uthämtning

Kundmottagningen är bemannad vardagar mellan 08:00-16:00.
Man kan dock hämta ut sin bil hos oss på smålandsvägen 3 dygnet runt!
Detta via utlämnings boxar som sitter på gaveln till vänster om kundmottagningen.
Vill man hämta ut sin bil utanför ordinarie öppettider behöver man betala sin reparation via swish eller klarna. För att vi ska hinna med att förbereda detta behöver man meddela oss och betala senast 30 min före stängning. Vi erbjuder tyvärr inte faktura till privatpersoner.

Betalning

Till våra privatpersonskunder erbjuder vi betalningen med följande alternativ.

  • Kort
  • Kontanter
  • Swish
  • Klarna, Om man väljer att betala med klarna behöver vi ha minst 30 min marginal före stängning/uthämtning. Detta då vi ska hinna lägga upp ärendet hos klarna skicka ett sms till er där ni godkänner och fyller i era uppgifter.
  • Som företagskund kan du betala med alla ovanstående alternativ samt med faktura efter signerat samarbetsavtal.

Avbokning

Bokade tider som inte avbokas debiteras med upp till 1000kr

Provisorisk reparation

Efter information bekräftas att verkstaden på kundens begäran har utfört en provisorisk reparation, inga garantier gäller.
Kunden har fåt information om att verkstaden inte under några omständigheter kan lämna någon som helst garanti på delar eller arbetet.

Avrådan av reparation

Efter information bekräftas det att vi har avrått kunden från att reparera sitt fordon. Avrådan för reparation kan bestå av en eller flera faktorer.
Tex:

  • Vi bedömer att fordonets skick i övrigt är för dåligt och att risken för följdfel är stor.
  • Reparationen överstiger fordonsvärdet.
  • Då fordonet är i dåligt skick uppstår risk för att kostnaderna överstiger överenskommelsen.
Med detta som underlag kan vi inte lämna garanti på justeringar.
Garanti på arbete och reservdelar är begränsade och faller bort om bilen i övrigt är i dåligt skick och kan orsaka fel på utbytta delar.

Vid arbeten med kundens egna delar

Kunden har själv valt att köpa in delarna till sitt fordon och vill att verkstaden ska utföra arbetet.
Vi avråder kunden från att få sina egen inköpta delar monterade. Vid delar medtagna av kund kan vi inte säkerställa funktion, kvalité och passform.
Vi kommer inte kunna kontrollera delarna före eller under montering att dom har rätt ursprung, passform samt motsvarar kundens förväntningar.
Om arbetet påbörjas och det visar sig att delar är felaktiga eller av någon annan anledning inte kan monteras måste kunden betala för den tid vi har lagt ner.
Begränsad Garanti - verkstaden lämnar ingen garanti på utbytta delar i samband med denna reparation, ev efterjusteringar och efterkontroller bekostas av kunden.
Garanti gäller endast på att arbetet har utförts fackmannamässigt.

Avrådan till kund att använda fordonet

I vissa fall kan vi komma att avråda er från att använda fordonet. Detta när vi anser att fordonet kan skada förare, passagerare och andra trafikanter.

Parkering efter avslutad reparation

Så fort vi meddelat er att fordonet är färdigt omfattas den inte längre av vårat ansvar. Tillstånd på parkeringarna på och runt våran verksamhet gäller 24h. Kan ni inom den tiden inte hämta erat fordon vänligen meddela oss. Efter 48h utan uthämtat fordon tillkommer en parkeringsavgift om 150kr dagen.

Justeringsarbete

När vi utför ett arbete som inte innefattar några reservdelar tex spänning av en vajer eller justering av givare omfattas detta inte av garantier då det inte klassas som reparation.

Garanti

Garanti innebär att man köpt ett fordon där någon står för vissa kostnader under en viss tid. För att en garanti ska gälla behöver ni som kund kunna uppvisa köpeavtal där garantin framkommer. Ni behöver även ha med er och kunna styrka att serviceintervallerna utförts korrekt. Vi behöver även ha information om vem som åtar sig att stå för garantikostnaderna. Observera att det alltid är ni som kund som lämnat in fordonet som står för kostnaderna i första hand.

Risk för följdfel

I vissa fall kan reparationer av bara vissa delar leda till stora följdfel. Vid utlämning av ett fordon där följdchanserna är stora ansvarar kunden för det risker samt avser sig garantier på utfört arbete.

Pågående arbeten

Ett inlämnat fordon för exempel en kontroll eller felsökning där kunden inte går att få tag på eller inte svarar på tex tele mail, sms så verkstaden inte kan gå vidare i arbetet, då utgår det en kostnad på 150kr dygn till arbetet påbörjas eller avbryts och fordonet hämtas av kunden.

Eventuella skader på bil

Vid eventuella skader på kunds bil ersätter verkstaden ej kunden självrisk utan kunden måste anmäla skadan till sitt bolag som sen bedömer ärendet med verkstadens försäkringsbolag.